Onze missie

“ We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten schitteren”Ons kinderdagverblijf wil kinderen een opvang bieden die, ongeacht achtergrond of situatie, de nodige ontplooiingskansen biedt zodat elk kind kan schitteren.


Graag dragen we ons steentje bij in het bevorderen van een onderling respectvolle houding, waar geen plaats is voor discriminatie.


We trachten een familiale sfeer te creëren met de ouders waarin open communicatie en samenwerking centraal staan.


unsplash